OPGRAVINGEN TE LUMBINI

Nu National Geographic’s documentaire over Lumbini, de plek waar Boeddha geboren werd, op 24 mei ook te zien is geweest voor nederlandse tv-kijkers die alleen een tv-basispakket hebben, kan er opnieuw iets gezegd worden over de acheologische bezigheden te Lumbini door Robin Coningham et. al., die voor dit werk de steun hebben gekregen van de Durham Universiteit in Engeland.

Het is van belang te melden dat de heer Coningham geen charlatan is, en dat de National Geographic doorwrocht werk probeert af te leveren — maar daar steeds vaker niet meer in slaagt. En er moet vermeld worden dat boeddhistische monialen, vooral de theravādin, maar zeker ook de “Tibetanen” in Azië alles als zoete koek slikken. Ze willen zó graag dat het waar is, dat het echt is, dat het echt een boeddhabotje, echt een boeddhatand is, dat ze zich aan iedere strohalm vastklampen.

Het is pas in de laatste minuten van het filmpje dat we de zaak waar het om gaat onder ogen krijgen, en ook horen wat er zoal te berde wordt gebracht.

1. Beginnen we met de titel van de documentaire: Oldest Buddhist Shrine Uncovered In Nepal May Push Back the Buddha’s Birth Date. (Oudst bekende boeddhistische heilige plaats in Nepal aan het licht gebracht; kan Boeddha’s geboortedatum naar achteren schuiven)

2. Dan volgt de heer Coningham’s uitspraak over boom-aanbidding (tree worship) doorheen Azië. Hij meent ook dat een aanbeden boom bemest werd en/of wordt.

3. Vervolgens vangen we de woorden darum pani op, dat daar door de heer Coningham verklaard wordt als “de wet van de boeddhisten”.

4. En als laatste komt hij vertellen dat Boeddha (Sakyamuni of Gótama) leefde voordat er tempels waren.

ad 1.: Er is tijdens deze opgravingen geen “Buddhist shrine” (boeddhistische plek van eerbetoon) ontdekt, waarover hieronder meer. Wat Buddha’s Birth Date is weet niemand precies, dus je hebt geen referentie. Waarom en met hoeveel jaar die geboortedatum dan terug in de tijd gelegd moet worden, wordt niet verklaard.

ad. 2.: Dat er boom-aanbidding is in Azië staat buiten kijf. Dat zo’n boom bemest wordt is onjuist. De aanbidder gaat niet in de stank van poep zitten “bidden”. Wat hij/zij wel doet is daar wierook branden. Maar omdat wierook gemaakt is van hout en harsen, plus wat geurstof, vergaat het materiaal al snel tot het een is geworden met de aarde er omheen.

ad 3.: De heer Coningham is er waarschijnlijk ook zelf al achter dat darum pani niet “de wet van de boeddhisten” betekent. In het klassieke Sanskriet is dárumaya “van hout”, en is páni (puntje onder de n) een verkoopplek, een winkel, een markt. In het Pali kennen we het woord panigghosa dat kanaal betekent, of waterloop. Een darum pani is daarom het hekwerk, de houten omheining, die inderdaad rond een aanbeden boom kan staan, maar ook rond iets met water: een bron, een beek, een put, of een vaalt. De railing rond de bodhiboom (laatste al.), ooit van hout, later van steen was een darum pani; de railingen (3de al.) rond de grote Indiase stoepas zoals die te Bharhut en Sanchi, ooit van hout, later van steen, waren darum pani, ook al worden ze officieel védika genoemd. (Bij de afbeelding: Ik herinner me mijn bezoek aan het V&A-museum en het neerbuigende glimlachje van stafleden toen er op werd gewezen dat een netsuke niet uitbeeldde wat het begeleidende opschriftje vermeldde. Het is een vrij hopeloos gilde.)

lum
Zou er hier, in Lumbini, sprake zijn geweest van een hekwerk, dan weten we nog niet waar het plankje (zie onder) dat naar boven is gekomen rond stond, als het een onderdeel was van iets dat ergens rond stond. Als, als, als, dan kan het zelfs onderdeel zijn geweest van een hekwerk rond een stoepa(tje), want in de laatste leerrede, die over Boeddha’s overlijden (in de Pali-canon), lezen we hoe hij zijn monniken opdracht geeft om over zijn lichamelijke restanten een stoepa te bouwen “zoals ze dat voor koningen doen”.
Niets is zeker; we mogen niet zomaar een verhaal uit de lucht grijpen en het voor waar gaan houden.

ad 4.: Inderdaad leefde Boeddha voordat er boeddhistische tempels waren. Sterker nog: hij leefde voordat er boeddhisme was. Tot zijn leven kende men de dharma (dhamma = wet, geplogenheden, zoals de dingen zijn); met zijn leven kende men de Boeddha-dharma (dhamma), en na zijn leven werd de Boeddha-dharma boeddhisme.

Zoals iemand anders al eens heeft opgemerkt wordt er in de documentaire, vlak voordat de regiseur — joost mag weten waarom, een grote tibetaanse gebedsmolen in beeld brengt, een plankje naar boven gehesen dat afkomstig is uit aardlagen waarin archeologen nog niet eerder hebben gegraven. Het zou best kunnen dat het een plankje is geweest uit een darum pani (ad 3.), maar het zat nu ook weer niet zo diep dat het niet een andersoortig plankje kan zijn geweest dat ooit als onbruikbaar afval in een waterput werd gekieperd — in vergane eeuwen vochten dorpsvrouwen nog niet om het bijna niet meer te vinden stukje brandbaar materiaal voor onder hun kookpot.
Dat er hier sprake is geweest van een darum pani is niet bewezen. Dat er later, en dan in ieder geval na zijn dood, een darum pani gebouwd werd rond de inmiddels al eeuwen verdwenen boom waaronder Boeddha geboren werd, is aannemelijk, maar kan niet bewezen worden. Noch kan bewezen worden dat het op die specifieke plaats was (omdat archeologen in de 18de, 19de eeuw daar een poel hebben aangetroffen, “dus” dat was dan de “tank” waarin Boeddha na zijn geboorte werd gebaad). Het is een aanname, en de wetenschappelijke wereld mag zich niet laten leiden door aannames, althans niet in dat vakgebied.
Dat koning/keizer Asoka eeuwen later op een stuk tempelmuur een “nativiteit” met de bedoelde boom heeft laten uithouwen bewijst, nogmaals, niet dat die boom ook dáár stond, en dat dat nu opgeduikelde plankje onderdeel is geweest van een darum pani eromheen. Asoka wilde het allemaal ook dolgraag geloven, hanteerde ook ieder handvat dat hij kon vinden, net als die monialen die in de Nat Geo-documentaire in beeld worden gebracht.
Ook sevendays.nl en CNN hebben zich bij de neus laten nemen.