Bali

Het is toch van belang het af en toe over de woorden en beelden te hebben die buitenstaanders op het boeddhisme loslaten zodra ze er iets van zien of over horen, om dan het geleerde of geziene te beschrijven met gebruikmaking van de terminologie uit de eigen levensbeschouwing of religie — uiteraard; dat er andere levensbeschouwingen zijn dan het christendom op het westelijke halfrond, en het jodendom en de islam meer naar het oosten, is immers nog steeds grotendeels onbekend. Nog in 2002 had een met vluchtelingen werkende ambtenaar nog nooit van boeddhisme gehoord — en deed navraag bij een katholiek priester — want die boeddhisten zelf gaan je bekeren, en dan ben je voor de rest van je leven van de leg af.

Zo heeft Creative market bij een leuke foto, die gekocht kan worden, een onderschrift dat luidt: “Sacrifice oblation, traditional offerings for Gods in Buddhist temple, Bali.”

280318

Voor wat betreft “sacrifice oblations“: Op mijn engelstalige blog wordt uiteengezet dat een begrip als zelfopoffering (sacrifice) geen boeddhistisch begrip is. Ook de bijdrage onder de titel Pity and martyrdom geeft aan dat “offering” (sacrifice) als “opoffering” problematisch is in het licht van het boeddhistische denken. We hebben het liever over geven (dana). Dana is een woord uit het Sanskriet en aanverwante talen en dialecten zoals het Pali.

Voor wat betreft “Gods” is een en ander nog problematischer. In het Kleine Voertuig (theravāda) worden porties van het eigen voedsel symbolisch aangeboden aan Boeddha — die geen god is. In het (oostaziatische) Grote Voertuig gebeurt hetzelfde, plus een eveneens symbolische aanbieding van voedsel aan de bodhisattvas en welke andere levende wezens dan ook die honger hebben. Eventuele “goden” daarentegen zorgen maar voor zichzelf, voorzover goden eten, natuurlijk.

Natuurlijk is zo’n symbolische offering niet “echt”. Zelfs, of zeker, boeddhisten maken gebruik van allegorieën, sprookjes, sterke verhalen, e.d., alles met het doel om bepaalde gewenste levenshoudingen vast in het bewustzijn te vestigen, in dit geval dus gulheid resp. hulpvaardigheid.

Of op het fototje sprake is van “Buddhist temple, Bali“, is onwaarschijnlijk. Bali is voor het merendeel een hinduïstisch eiland. De een of twee boeddhistische tempels op Bali leggen voedselofferandes niet neer op de plint van een verlaten tempel, maar binnenshuis, op een speciaal daarvoor ingerichte plek, wellicht met uitzondering van de grootste bijeenkomst in het jaar die in mei gehouden wordt. Dan kiest men een plek in de open lucht opdat zoveel mogelijk mensen deel kunnen nemen.